JersyWoo > web business

Lost in the global village

Filtrování emailů (sql – (not) regexp)

Srpen 29th, 2006

V Sql se dá vyhledávat i pomocí regulárních výrazů, potřeba je k tomu výraz REGEXP. Podoba příkazů je jednoduchá "SELECT... FROM ... WHERE ...(název sloupce).... (NOT) REGEXP". Výraz REGEXP vybere záznamy, které souhlasí s regulárem a pokud přidáte protipříkaz NOT (NOT REGEXP) vybere záznamy, které neodpovídají reguláru Read More...

Chyba se session a amperstandem

Srpen 28th, 2006

Tak jsem se zase vyškolil. Potřeboval jsem vybrakovat z url parametry a o pár stránek dál je zase přihodit do url. Nenapadlo mě nic jednoduššího než to jako string(textový řetězec) hodit do sešny(session), ale v tom byl kámen úrazu. Pokud string ukládáte do sešny a obsahuje znak "&" tak se vám potom vrátí při echu (funkce zobrazit) "&" tedy příklad: vložíte: "promenna=hodnota&promennna2=hodnota2" -> vrátí se: "promenna=hodnota & a m p ;promennna2=hodnota2" Pěkně mě to natrápilo, ještě, že umí Firefox, generovat zdroják ze zobrazené stránky.

Error kódy pro Informix

Srpen 23rd, 2006

Chybama se člověk učí. Informix zobrazí základní číslo chyby a k tomu větu chyby, ale to občas nestačí a tak větší nápověda k chybám je na adrese http://www.querix.com/support/knowledge-base/error_number_message

Magpie Rss parser

Srpen 23rd, 2006

Potřebujete parsovat rss a nechce se vám to dělat od píky: Pěkný scriptíček(knihovna) na adrese http://magpierss.sourceforge.net.

Číslování scriptů

Srpen 21st, 2006

Při vzájemné výměně hotových scriptů(i knihoven) s dalšími bouchači zdrojáků je třeba nějak určit základní číslování verzí. V současné době používám pojmenování zipů ve stylu "genialni-script-060921.zip" . Číslo znamená rok, měsíc a den. Později je naprvní pohled vidět, která verze je nejnovější.