JersyWoo > web business

Lost in the global village

Hledání klíčových slov – databanka slov

Červenec 28th, 2004

Třeba když tvoříte stránky nějakému penziónku nebo hotelu v pohraničí, bylo by dorbé přidat i pár klíčových slov v němčině. Jaká slova se používají v německy mluvících zemí zjistíme nástrojem zvaným „Keyword Top Datenbank“
Nástroj na adrese http://www.ranking-check.de/keyword-datenbank.php sbírá hledané výrazy z vyhledávacích strojů, jmenovitě: web.de, Fireball, Lycos, Alltheweb, Overture. Databáze prý obsahuje 20 miliónů originálních hledaných výrazů. Číslo u nalezeného výrazu udává kolikrát byl výraz použit v 1 milionu dotazů. Pro nedočkavce upozorňuji, že u některých výrazů je vyhledávání velice dlouhé!

Leave a Reply