JersyWoo > web business

Lost in the global village

Ověření existence souboru

Prosinec 1st, 2008

Otestovat existenci souboru jde dvěma funkcema. Pokud je soubor na vlastním(file) serveru hodí se funkce file_exists(). Pokud je na cizím serveru (url), tak se hodí get_headers(). Get_headers vrací číselné pole, kde se dá návratová hodnota ověřovat na prvním (nultém) poli

Leave a Reply