JersyWoo > web business

Lost in the global village

Jpgraph – české datumy

Duben 9th, 2008

Tahle grafická knihovna pro grafy umí i lidsky (leden...) psát měsíce. Pokud to potřebujete změnit najdete v souboru jpgraph.php třídu DateLocale a v ní hned na začátku upravíte inicializaci ilocale na: var $iLocale = 'czech'; // environmental locale be used by default a na konci konstruktoru o pár řádků níže: $this->Set('czech'); 

Jpgraph – grafy v Phph

Duben 4th, 2008

Dost profláklá knihovna Jpgraph na tvorbu grafů v php a celkem dobrý návod u Zenda

Fyzická cesta k souboru – if_exists

Duben 2nd, 2008

Když je v aplikaci bordel, například při oblíbeném mod_rewritu nebo nastavení apache, může se stát, že se při dotazu na existenci souboru nedohledáte. Nedohledáte, zvláště pokud používáte relativní adresy a podobné zběsilosti. A hledat důvod nefunkčnosti je ztráta času a nejrychlejší je to přesně naadresovat Read More...

OOP v php5 – poznámky

Březen 7th, 2008

Zase pár věcí co pořád zapomínám. Public: prvek je viditelný všude - public Private: prvek je použitelný pouze ve třídě kde je definován - private Protected: prvek je použitelný i v odvozených třídách - protected Static: první hodnota (při inicializaci) se během nemění - static Konstanta: jako static, nemusí se používat dolar a neurčuje se viditelnost - const Abstrakce: abstraktní třída, která bude mít detaily definovány v potomkovi -abstract

Funkce – kontrola emailu

Listopad 5th, 2007

První parametr je email a druhý parametr je doména emailu (např:seznam.cz,gmail.com). tím můžete email omezit na určitou doménu. Funguje to i na domény třetího řádu. Vrací jedničku nebo nulu. function overemail($email,$domena=""){ if (empty($domena)){ $kontrola="^[_a-zA-Z0-9-]+(\ Read More...

Názor na Php už mám

Červenec 30th, 2007

Tohle slovní spojení jsem našel na jednom EN blogu o bezpečnosti v Php: "In summary, traveling is a pain in the ass." Dost mě to rozesmálo, zkusil jsem zadat toto unikátní slovní spojení do Googlu v souvislosti s php. Jak vidno někteří mají o php jasno.

Práce s časem a hezky česky

Červenec 29th, 2007

Další spot o tom, co jsem zase po sté zapomněl. Nastavení Locales na češtinu: SetLocale(LC_ALL, 'cs_CZ'); Vytáhnutí čísla z řetězce: $hodina=substr($hrajeme2["datum"],8,2); -druhý parametr je číslo znaku od kterého se počítá (počítá se od leva od nuly), třetí je počet znaků od předchozího (počítá se od jedné) Vytvoření sekundového otisku z čísel: $otisk=mktime($hodina,$minuta,$sekunda,$mesic,$den,$rok); Vytáhnu co to bylo zrovna za den v týdnu slovy: $denVTydnu=StrToLower(strftime("%A", $otisk));

Přeformátovaní řetězce datumu – Date to Timestamp and back to Date

Březen 19th, 2007

Občas je potřeba předem definovaný řetězec datumu přeformátovat na jiný datumový řetězec. Pokud máte timestamp (časová razítko) můžete ho předělat na datum pomocí date() dle potřeby. Pokud chcete z datumu udělat timestamp, slouží k tomu funkce mktime(). Konvertovat datum na jiný formát datumu je trochu složité a proto dole uvádím funkci, která by vám mohla ušetřit práci Read More...

debug_zval_dump

Únor 19th, 2007

Tato funkce slouží k zjišťování referencí na hodnotu proměnné. Php si zvlášť ve dvou tabulkách(pamětích) ukládá název proměnné a hodnotu proměnné. Pokud tedy máte proměnnou a k ní přiřazenou hodnotu. Objeví se v tabulce názvů jeden záznam a v tabulce hodnot druhý záznam Read More...

Mysql_fetch_array, mysql_fetch_row a mysql_fetch_assoc

Leden 3rd, 2007

Tyto tři funkce slouží pro naplnění pole při dotazu do mysql. Mysql_fetch_array v defaultním nastavení bez druhého nepovinného parametru vytváří dvě pole najednou a to pole s číselným, ale i asociativními idetifikátory. To je dosti neefektivní vytvářet dvě pole s různými indexy pro jedny data Read More...