Stop slova

Pro slovesa se používají nejčastěji předpony do-, na-, nad-, nade-, o-, ob-, obe-, od-, ode-, po-, pod-, pode-, popo-, pou-, poz-, pro-, pře-, před-, přede-, při-, roz-, roze-, s-, se-, sou-, spo-, spolu-, u-, v-, ve-, vy-, vz-, z-, za- a ze-.  Pro podstatná jména bez-, beze-, do-, dů-, ná-, nad-, nade-, o-, ob-, obe-, od-, ode-,…