Filtrování emailů (sql – (not) regexp)

V Sql se dá vyhledávat i pomocí regulárních výrazů, potřeba je k tomu výraz REGEXP. Podoba příkazů je jednoduchá “SELECT… FROM … WHERE …(název sloupce)…. (NOT) REGEXP“. Výraz REGEXP vybere záznamy, které souhlasí s regulárem a pokud přidáte protipříkaz NOT (NOT REGEXP) vybere záznamy, které neodpovídají reguláru. Jako příklad uvádím sql dotaz, který z tabulky,…

Chyba se session a amperstandem

Tak jsem se zase vyškolil. Potřeboval jsem vybrakovat z url parametry a o pár stránek dál je zase přihodit do url. Nenapadlo mě nic jednoduššího než to jako string(textový řetězec) hodit do sešny(session), ale v tom byl kámen úrazu. Pokud string ukládáte do sešny a obsahuje znak “&” tak se vám potom vrátí při echu…

Error kódy pro Informix

Chybama se člověk učí. Informix zobrazí základní číslo chyby a k tomu větu chyby, ale to občas nestačí a tak větší nápověda k chybám je na adrese http://www.querix.com/support/knowledge-base/error_number_message

Magpie Rss parser

Potřebujete parsovat rss a nechce se vám to dělat od píky: Pěkný scriptíček(knihovna) na adrese http://magpierss.sourceforge.net.

Číslování scriptů

Při vzájemné výměně hotových scriptů(i knihoven) s dalšími bouchači zdrojáků je třeba nějak určit základní číslování verzí. V současné době používám pojmenování zipů ve stylu “genialni-script-060921.zip” . Číslo znamená rok, měsíc a den. Později je naprvní pohled vidět, která verze je nejnovější.