Prestashop 1.6 – variabilní symbol

Při platbě bankovním převodem v eshopu, potřebujeme variabilní symbol. Použití čísla objednávky umožní konkurencí poznat kolik máte objednávek, proto je vhodné generovat náhodný číselný kód. Prestashop 1.6 při platbě bankovním převodem (bankwire) generuje řetězec znaků. Ukázka z emailu co přijde zákazníkovi: Nezapomeňte vložit označení vaší objednávky DKKPCAKGT jako informaci o platbě pro váš bankovní převod….

GoPay – TARGET_NOT_IDENTIFIED

Hláška TARGET_NOT_IDENTIFIED se objevuje pokud máte špatné přístupové údaje nebo častěji při přepínání mezi testovacím a ostrým serverem. Přepínání mezi servery (prostředími) naleznete v příkladových scriptech v “/gopay/config.php”. 1.) K identifikaci plateb slouží údaje GOID a SECURE_KEY, pro ostrý a testovací server jsou zcela odlišné. 2.) Severová identifikace pro testovací prostředí je “GopayConfig::init(GopayConfig::TEST);” a pro ostré “GopayConfig::init(GopayConfig::PROD);“

Učebnice PHP

Takovej pěkně sepsanej výtah věcí z PHPka: http://php.vetrelec.net/

Php: number_format() – číslo prokládané mezerou

Při vypisování větších číselných údajů, třeba ceny, se číslovky lépe čtou pokud jsou nějak opticky oddělené. Moji oblíbenou optickou pomůckou jsou mezery po třech číslech. Číslo “294 451 385” se rozhodně lépe čte než “294451385”. Ona takhle nějak funguje i naše pamět, než aby si pamatovala jedno velké číslo, tak si raději pamatuje sekvenci tří…

Ověření existence souboru

Otestovat existenci souboru jde dvěma funkcema. Pokud je soubor na vlastním(file) serveru hodí se funkce file_exists(). Pokud je na cizím serveru (url), tak se hodí get_headers(). Get_headers vrací číselné pole, kde se dá návratová hodnota ověřovat na prvním (nultém) poli

Php: vrací dotaz opravdu správné výsledky

I když sql dotaz vrací stejné výsledky v příkazové řádce nebo v phpmyadminu (nebo jiný webový správce) může se stát, že v aplikaci vrací jiné výsledky. Je to neuvěřitelné, ale i to se může stát (taky jsem na to koukal jako jak husa do flašky,nakonec to byla vlastní chyba v aplikaci). Ryhlá kontrola se dá…

Php – floor – zaokrouhlování dolů

Potřeboval jsem zjistit jak jsou někteří klienti jedné firmy staří pro statistiku kdo je vlastně firemní zákazník. Jednoduše jsem odečetl jejich datum narození od dnešního datumu a vyšli mi údaje ve stylu “rok čárka měsíc“. Takže jsem měl navíc měsíce, které jsou u stáří osoby zbytečné. Použil jsem na to funkci FLOOR, která zaokrouhluje desetinná…

Php – dynamické proměnné

Proměnné se skládá z identifikátoru a obsahu. Identifikátor je název proměnné  a obsah je hodnota proměnné. Někdy předem člověk neví jak se proměnná bude jmenovat. Péhápéčko umožňuje z obsahu proměnné udělat vlastní proměnnou, zvanou dynamickou proměnnou. Nejlepší bude asi příklad: $hlavniPromenna=”peknaHolka”; $$hlavniPromenna=”Aneta”; //Vypíše oboje Aneta echo $$hlavniPromenna; echo $peknaHolka; Aktualizováno:4.8.2008