Probíhá testování payperpost systému

V současné době jsem již sehnal několik testerů, kterým jsem rozeslal přihlašovací údaje. Snad půjde vše dobře a bude možné v průběhu července systém spustit veřejně.

Hledám testery pro payperpost systém

Pay per post (placení za článek – PPP) je systém kdy blogeři píšou články a recenze o zboží a službách. Inzerenti blogerům za takové články platí. V českém jazykovém prostředí není žádný PPP systém. Rozhodl jsem se vyplnit tuto mezeru na trhu a začal bádat. Prvotní myšlenka obšlehnout nějaký jiný systém brzo vzala za své,…

Mysql: poslední autoinkrement při insertu

Dobrým zvykem je, aby každý záznam v databázi měl vlastní idetifikaci. Dělám to tak (a asi i většina datařů), že do každé tabulky přiřadím sloupeček “id(int)” s hodnutou “auto_increment”. Při každém insertu do tabulky se záznamu přiřadí unikátní číselné id. Pro vazební tabulky mezi dvěma datovýma tabulkama potom stačí vložit akorát id záznamů. Aktuální id…