Require_once a include_once

Obě funkce se chovají stejně jako Require a Include s rozdílem, že pokud jeden soubor vkládáte do stránky dvakrát, tak např.: include ho vloží dvakrát, ale include_once vloží jenom jednou, protože druhé přidánjí neproběhne (byl již přidán). Obě funkce jsou ale na houby, pokud se stane v aplikaci, že se dvakrát (až x-krát) vkládá jeden…