GoPay – TARGET_NOT_IDENTIFIED

Hláška TARGET_NOT_IDENTIFIED se objevuje pokud máte špatné přístupové údaje nebo častěji při přepínání mezi testovacím a ostrým serverem. Přepínání mezi servery (prostředími) naleznete v příkladových scriptech v “/gopay/config.php”. 1.) K identifikaci plateb slouží údaje GOID a SECURE_KEY, pro ostrý a testovací server jsou zcela odlišné. 2.) Severová identifikace pro testovací prostředí je “GopayConfig::init(GopayConfig::TEST);” a pro ostré “GopayConfig::init(GopayConfig::PROD);“