Jpgraph – české datumy

Tahle grafická knihovna pro grafy umí i lidsky (leden…) psát měsíce. Pokud to potřebujete změnit najdete v souboru jpgraph.php třídu DateLocale a v ní hned na začátku upravíte inicializaci ilocale na: var $iLocale = ‚czech‘; // environmental locale be used by default a na konci konstruktoru o pár řádků níže: $this->Set(‚czech‘); 

Fyzická cesta k souboru – if_exists

Když je v aplikaci bordel, například při oblíbeném mod_rewritu nebo nastavení apache, může se stát, že se při dotazu na existenci souboru nedohledáte. Nedohledáte, zvláště pokud používáte relativní adresy a podobné zběsilosti. A hledat důvod nefunkčnosti je ztráta času a nejrychlejší je to přesně naadresovat. Uvedu příklad: if(file_exists(„./../pokus/fotky/id_adresare/3b.jpg“)) //vylez o adresář výše a pak hledej…

OOP v php5 – poznámky

Zase pár věcí co pořád zapomínám. Public: prvek je viditelný všude – public Private: prvek je použitelný pouze ve třídě kde je definován – private Protected: prvek je použitelný i v odvozených třídách – protected Static: první hodnota (při inicializaci) se během nemění – static Konstanta: jako static, nemusí se používat dolar a neurčuje se…

Funkce – kontrola emailu

První parametr je email a druhý parametr je doména emailu (např:seznam.cz,gmail.com). tím můžete email omezit na určitou doménu. Funguje to i na domény třetího řádu. Vrací jedničku nebo nulu. function overemail($email,$domena=““){ if (empty($domena)){ $kontrola=“^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@[a-zA-Z0-9-]+((\.[a-zA-Z0-9-]{2,6}){1,2})“; }else{ $kontrola=“^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@((([a-zA-Z0-9-]){0,2}\.){0,1})+($domena)“; } if (eregi($kontrola,$email)) { return 1; }else{ return 0; } }

Názor na Php už mám

Tohle slovní spojení jsem našel na jednom EN blogu o bezpečnosti v Php: „In summary, traveling is a pain in the ass.“ Dost mě to rozesmálo, zkusil jsem zadat toto unikátní slovní spojení do Googlu v souvislosti s php. Jak vidno někteří mají o php jasno.

Práce s časem a hezky česky

Další spot o tom, co jsem zase po sté zapomněl. Nastavení Locales na češtinu: SetLocale(LC_ALL, ‚cs_CZ‘); Vytáhnutí čísla z řetězce: $hodina=substr($hrajeme2[„datum“],8,2); -druhý parametr je číslo znaku od kterého se počítá (počítá se od leva od nuly), třetí je počet znaků od předchozího (počítá se od jedné) Vytvoření sekundového otisku z čísel: $otisk=mktime($hodina,$minuta,$sekunda,$mesic,$den,$rok); Vytáhnu co to…

Přeformátovaní řetězce datumu – Date to Timestamp and back to Date

Občas je potřeba předem definovaný řetězec datumu přeformátovat na jiný datumový řetězec. Pokud máte timestamp (časová razítko) můžete ho předělat na datum pomocí date() dle potřeby. Pokud chcete z datumu udělat timestamp, slouží k tomu funkce mktime(). Konvertovat datum na jiný formát datumu je trochu složité a proto dole uvádím funkci, která by vám mohla ušetřit práci. Našel…

debug_zval_dump

Tato funkce slouží k zjišťování referencí na hodnotu proměnné. Php si zvlášť ve dvou tabulkách(pamětích) ukládá název proměnné a hodnotu proměnné. Pokud tedy máte proměnnou a k ní přiřazenou hodnotu. Objeví se v tabulce názvů jeden záznam a v tabulce hodnot druhý záznam. Když potom přiřadíte tu proměnnou do další proměnné, vznikne už jenom jeden…

Mysql_fetch_array, mysql_fetch_row a mysql_fetch_assoc

Tyto tři funkce slouží pro naplnění pole při dotazu do mysql. Mysql_fetch_array v defaultním nastavení bez druhého nepovinného parametru vytváří dvě pole najednou a to pole s číselným, ale i asociativními idetifikátory. To je dosti neefektivní vytvářet dvě pole s různými indexy pro jedny data. Další možností je použít mysql_fetch_row , které vytváří pole s…