JersyWoo > web business

Lost in the global village

Probíhá testování payperpost systému

Červen 23rd, 2009

V současné době jsem již sehnal několik testerů, kterým jsem rozeslal přihlašovací údaje. Snad půjde vše dobře a bude možné v průběhu července systém spustit veřejně.

Hledám testery pro payperpost systém

Červen 17th, 2009

Pay per post (placení za článek - PPP) je systém kdy blogeři píšou články a recenze o zboží a službách. Inzerenti blogerům za takové články platí. V českém jazykovém prostředí není žádný PPP systém. Rozhodl jsem se vyplnit tuto mezeru na trhu a začal bádat. Prvotní myšlenka obšlehnout nějaký jiný systém brzo vzala za své, protože český net je natolik specifický, že si zaslouží vlastní logiku (nakonec je to stejné jako ostatní zahraniční systémy) Read More...

Mysql: poslední autoinkrement při insertu

Červen 1st, 2009

Dobrým zvykem je, aby každý záznam v databázi měl vlastní idetifikaci. Dělám to tak (a asi i většina datařů), že do každé tabulky přiřadím sloupeček "id(int)" s hodnutou "auto_increment". Při každém insertu do tabulky se záznamu přiřadí unikátní číselné id. Pro vazební tabulky mezi dvěma datovýma tabulkama potom stačí vložit akorát id záznamů Read More...