JersyWoo > web business

Lost in the global village

OOP v php5 – poznámky

Březen 7th, 2008

Zase pár věcí co pořád zapomínám.

Public: prvek je viditelný všude – public
Private: prvek je použitelný pouze ve třídě kde je definován – private
Protected: prvek je použitelný i v odvozených třídách – protected
Static: první hodnota (při inicializaci) se během nemění – static

Konstanta: jako static, nemusí se používat dolar a neurčuje se viditelnost – const

Abstrakce: abstraktní třída, která bude mít detaily definovány v potomkovi -abstract

Leave a Reply