JersyWoo > web business

Lost in the global village

Php – floor – zaokrouhlování dolů

Červen 5th, 2008

Potřeboval jsem zjistit jak jsou někteří klienti jedné firmy staří pro statistiku kdo je vlastně firemní zákazník. Jednoduše jsem odečetl jejich datum narození od dnešního datumu a vyšli mi údaje ve stylu „rok čárka měsíc„. Takže jsem měl navíc měsíce, které jsou u stáří osoby zbytečné. Použil jsem na to funkci FLOOR, která zaokrouhluje desetinná čísla na celá čísla směrem dolů.

Přesně opačně než floor() funguje ceil() a to tak, že zaokrouhluje číslo nahoru. K zaokrouhlování se dají ještě pouít funkce round(), které se dá určit kolik desetinných míst má zanechat.

Leave a Reply