JersyWoo > web business

Lost in the global village

Práce s časem a hezky česky

Červenec 29th, 2007

Další spot o tom, co jsem zase po sté zapomněl.

Nastavení Locales na češtinu:

SetLocale(LC_ALL, ‚cs_CZ‘);

Vytáhnutí čísla z řetězce:

$hodina=substr($hrajeme2[„datum“],8,2);

-druhý parametr je číslo znaku od kterého se počítá (počítá se od leva od nuly), třetí je počet znaků od předchozího (počítá se od jedné)

Vytvoření sekundového otisku z čísel:

$otisk=mktime($hodina,$minuta,$sekunda,$mesic,$den,$rok);

Vytáhnu co to bylo zrovna za den v týdnu slovy:

$denVTydnu=StrToLower(strftime(„%A“, $otisk));

Leave a Reply