JersyWoo > web business

Lost in the global village

Profiler, debugger a krokování

Září 6th, 2006

Divná slova, která znějí jako přezdívky z filmu o Supermanovi. Jsou to, ale šikovné hračky pro ladění phpčkovejch aplikací. Pro lamy mého ražení je třeba osvěta o co jde. A jelikož na cz-netu toho moc není přispívám svojí troškou do mlýna k zaplevelení cz-netu. Mé vidění světa vychází z použití Zend Studia.

Profiler
Alias profilování. Provádí provedení scriptu(stránky) a vypíše jak dlouho trvaly jednotlivé funkce. Užitečné pokud potřebujete zjistit, který script brzdí celou aplikaci.

Degugger
Alias ladění. Provede provedení scriptu (stránky) a vypíše jednotlivé chyby (obdoba error 15).

Krokování
Alias debugger po krůčkách, kdy si zobrazujete jednotlivé kroky (krok po kroku) jak se script provádí a zobrazuje hodnoty proměnných.

Leave a Reply