JersyWoo > web business

Lost in the global village

Require_once a include_once

Říjen 4th, 2006

Obě funkce se chovají stejně jako Require a Include s rozdílem, že pokud jeden soubor vkládáte do stránky dvakrát, tak např.: include ho vloží dvakrát, ale include_once vloží jenom jednou, protože druhé přidánjí neproběhne (byl již přidán).

Obě funkce jsou ale na houby, pokud se stane v aplikaci, že se dvakrát (až x-krát) vkládá jeden soubor vícekrát tak je to chyba! Ošetřovat takový problém „oncema“ mi připadá jako hnus.

Leave a Reply