JersyWoo > web business

Lost in the global village

Sql výsledek do asociovanáho pole

Únor 20th, 2006

Tento script slouží k tomu, aby dotaz do sql tabulky dal do pole, kdy druhý rozměr bude mít místo číselného indexu názvy z názvů sloupečků. Takže první rozměr bude číslo a druhý rozměr slovo.

$data="SELECT........";
//názvy sloupečků do pole
for ($i=0;$i

Leave a Reply