JersyWoo > web business

Lost in the global village

Zformátování datumu – DATE_FORMAT

Červenec 4th, 2014

Pro práci s datumem (php+sql) se dá použít přepočíst na Timestamp (číselné vyjádření vteřin) a zacházet s datumem matematicky nebo ho uložit jako Date ( Datetime) a zacházet s ním jako s řetězcem (YYYY-MM-DD). Uživatelé chtějí ale vidět datum nějak pěkně (YYYY-MM-DD =>DD.MM. YYYY). Tato operace je možná na úrovni databáze pomocí příkazu DATE_FORMAT

 

SELECT DATE_FORMAT(database-time,'%e.%m.%Y') AS human-time FROM example

Leave a Reply