Stop slova

Pro slovesa se používají nejčastěji předpony do-, na-, nad-, nade-, o-, ob-, obe-, od-, ode-, po-, pod-, pode-, popo-, pou-, poz-, pro-, pře-, před-, přede-, při-, roz-, roze-, s-, se-, sou-, spo-, spolu-, u-, v-, ve-, vy-, vz-, z-, za- a ze-
Pro podstatná jména bez-, beze-, do-, dů-, ná-, nad-, nade-, o-, ob-, obe-, od-, ode-, mezi-, po-, pod-, pode-, popo-, pou-, pro-, prů-, pře-, před-, přede-, pří-, roz-, roze-, s-, se-, sou-, spo-, spolu-, ú-, v-, ve-, vý-, vz-, z-, ze- a zá
Pro přídavná jména a příslovce se používají všechny výše uvedené předpony a přípony vyjadřující množství jako jedno-, dvou-, dvoj-, tří-, troj-, více-, mnoho-, málo-
Poměrně často se vyskytují také cizí předpony a-, anti-, de-, dez-, in-, inter-, intra-, im-, re-, trans-, un-, mono-, di-, tri-, single-, multi- a další.

Pro slovesa se pouľívají nejčastěji předpony do-, na-, nad-, nade-, o-, ob-, obe-, od-, ode-, po-, pod-, pode-, popo-, pou-, poz-, pro-, pře-, před-, přede-, při-, roz-, roze-, s-, se-, sou-, spo-, spolu-, u-, v-, ve-, vy-, vz-, z-, za- a ze-; pro podstatná jména bez-, beze-, do-, dů-, ná-, nad-, nade-, o-, ob-, obe-, od-, ode-, mezi-, po-, pod-, pode-, popo-, pou-, pro-, prů-, pře-, před-, přede-, pří-, roz-, roze-, s-, se-, sou-, spo-, spolu-, ú-, v-, ve-, vý-, vz-, z-, ze- a zá; pro přídavná jména a příslovce se pouľívají vąechny výąe uvedené předpony a přípony vyjadřující mnoľství jako jedno-, dvou-, dvoj-, tří-, troj-, více-, mnoho-, málo-, poměrně často se vyskytují také cizí předpony a-, anti-, de-, dez-, in-, inter-, intra-, im-, re-, trans-, un-, mono-, di-, tri-, single-, multi- a daląí.

suffixy ø, a, e, ě, i, o, u, y, ou, é, í, ů, ech, ách, ích, em, ám, ím, ům, mi, ami, emi, ími, ovi, ové

a, u, i, v, z, k, že, se, než, tímto, budeš, budem, byli, jseš, můj, svým, tomto, tohle, tuto, tyto, jej, zda, proč, máte, tato, kam, tohoto, kteří, mi, nám, tomu, tomuto, mít, nic, proto, kterou, byla, toho, protože, asi, ho, naši, tím, takže, svých, její, svými, jist, tu, této, bylo, kde, ke, právě, ji, nad, nejsou, či, pod, mezi, přes, ty, pak, vám, ani, když, jsem, aby, jsme, před, jejich, byl, ještě, až, bez, také, pouze, první, vaše, která, nás, nový, pokud, může, jeho, jiné, nové, není, vás, jen, podle, zde, už, být, více, bude, již, než, by, které, nebo, ten, má, při, od, po, jsou, další, ale, si, ve, jako, za, zpět, ze, do, pro, je, na, s, o, skrz, kromě, mimo, díky, kvůli, oproti, prostřednictvím, stran, pomocí, během, vedle, okolo, podél, kolem, místo, já, on, ono, my, vy, oni, ony, ona, sebe, můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj, ta, to, ti, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám, kdo, co, který, jaký, čí, jenž, ať, nechť, kéž, ano, ne, což, ovšem, zajisté, jak, tak, hned, jednak, zčásti, avšak, však, leč, naopak, jenže, sice, ba, dokonce, nejen, nýbrž, totiž, vždyť, neboť, tudíž, tedy, holt, bychom, byste, jsi, jenom, ode, prostě, velice

a, aby, aj, ale, anebo, ani, aniz, ano, asi, avska, az, ba, bez, bude, budem, budes, by, byl, byla, byli, bylo, byt, ci, clanek, clanku, clanky, co, com, coz, cz, dalsi, design, dnes, do, email, ho, i, jak, jake, jako, je, jeho, jej, jeji, jejich, jen, jeste, jenz, ji, jine, jiz, jsem, jses, jsi, jsme, jsou, jste, k, kam, kde, kdo, kdyz, ke, ktera, ktere, kteri, kterou, ktery, ku, ma, mate, me, mezi, mi, mit, mne, mnou, muj, muze, my, na, nad, nam, napiste, nas, nasi, ne, nebo, nebot, necht, nejsou, není, neni, net, nez, ni, nic, nove, novy, nybrz, o, od, ode, on, org, pak, po, pod, podle, pokud, pouze, prave, pred, pres, pri, pro, proc, proto, protoze, prvni, pta, re, s, se, si, sice, spol, strana, sve, svuj, svych, svym, svymi, ta, tak, take, takze, tamhle, tato, tedy, tema, te, ten, tedy, tento, teto, tim , timto, tipy, to, tohle, toho, tohoto, tom, tomto, tomuto, totiz, tu, tudiz, tuto, tvuj, ty, tyto, u, uz, v, vam, vas, vas, vase, ve, vedle, vice, vsak, vsechen, vy, vzdyt, z, za, zda, zde, ze, zpet, zpravy,

Príloha B : Stoplisty a slovníky koncovek · Stopl-list C.J. van Rijsbergen (250 termu) : a, about, above, across, after, afterwards,again, against, all, almost, alone, along, already, also, although, always, among,amongst, an, and, another, any, anyhow, anyone, anything, anywhere, are, around, as, at, be, became, because, become, becomes, becoming, been, before, beforehand, behind,being, below, beside, besides, between, beyond, both, but, by, can, cannot, co, could,down, during, each, eg, either, else, elsewhere, enough, etc, even, ever, every, everyone, everything, everywhere, except, few, first, for, former, formerly, from, further, had, has,have, he, hence, her, here, hereafter, hereby, herein, hereupon, hers, herself, him,himself, his, how, however, i, ie, if, in, inc, indeed, into, is, it, its, itself, last, latter, latterly, least, less, ltd, many, may, me, meanwhile, might, more, moreover, most,mostly, much, must, my, myself, namely, neither, never, nevertheless, next, no, nobody,none, noone, nor, not, nothing, now, nowhere, of, off, often, on, once, one, only, onto, or, other, others, otherwise, our, ours, ourselves, out, over, own, per, perhaps, rather,same, seem, seemed, seeming, seems, several, she, should, since, so, some, somehow,someone, something, sometime, sometimes, somewhere, still, such, than, that, the, their, them, themselves, then, thence, there, thereafter, thereby, therefore, therein, thereupon,these, they, this, those, though, through, throughout, thru, thus, to, together, too, toward,towards, under, until, up, upon, us, very, via, was, we, well, were, what, whatever, when, whence, whenever, where, whereafter, whereas, whereby, wherein, whereupon,wherever, whether, which, while, whither, who, whoever, whole, whom, whose, why,will, with, within, without, would, yet, you, your, yours, yourself · Smart (568 termu) : a, a’s, able, about, above, according, accordingly, across, actually,after, afterwards, again, against, ain’t, all, allow, allows, almost, alone, along, already,also, although, always, am, among, amongst, an, and, another, any, anybody, anyhow, anyone, anything, anyway, anyways, anywhere, apart, appear, appreciate, appropriate,are, aren’t, around, as, aside, ask, asking, associated, at, available, away, awfully, b, be,became, because, become, becomes, becoming, been, before, beforehand, behind, being, believe, below, beside, besides, best, better, between, beyond, both, brief, but, by, c,c’mon, c’s, came, can, can’t, cannot, cant, cause, causes, certain, certainly, changes,clearly, co, com, come, comes, concerning, consequently, consider, considering, contain, containing, contains, corresponding, could, couldn’t, course, currently, d, definitely,described, despite, did, didn’t, different, do, does, doesn’t, doing, don’t, done, down, downwards, during, e, each, edu, eg, eight, either, else, elsewhere, enough, entirely,especially, et, etc, even, ever, every, everybody, everyone, everything, everywhere, ex,exactly, example, except, f, far, few, fifth, first, five, followed, following, follows, for, former, formerly, forth, four, from, further, furthermore, g, get, gets, getting, given,gives, go, goes, going, gone, got, gotten, greetings, h, had, hadn’t, happens, hardly, has,hasn’t, have, haven’t, having, he, he’s, hello, help, hence, her, here, here’s, hereafter, hereby, herein, hereupon, hers, herself, hi, himhimself, his, hither, hopefully, how,howbeit, however, i, i’d, i’ll, i’m, i’ve, ie, if, ignored, immediate, in, inasmuch, inc,indeed, indicate, indicated, indicates, inner, insofar, instead, into, inward, is, isn’t, it, it’d, it’ll, it’s, its, itself, j, just, k, keep, keeps, kept, know, known, knows, l, last, lately, later,latter, latterly, least, less, lest, let, let’s, like, liked, likely, little, look, looking, looks, ltd, m, mainly, many, may, maybe, me, mean, meanwhile, merely, might, more, moreover,most, mostly, much, must, my, myself, n, name, namely, nd, near, nearly, necessary,need, needs, neither, never, nevertheless, new, next, nineno, nobody, non, none, noone, nor, normally, not, nothing, novel, now, nowhere, o, obviously, of, off, often, oh, ok,okay, old, on, once, one, ones, only, onto, or, other, others, otherwise, ought, our, ours,ourselves, out, outside, over, overall, own, p, particular, particularly, per, perhaps, placed, please, plus, possible, presumably, probably, provides, q, que, quite, qv, r, rather,rd, re, really, reasonably, regarding, regardless, regards, relatively, respectively, right,same, saw, say, saying, says, second, secondly, see, seeing, seem, seemed, seeming, seems, seen, self, selves, sensible, sent, serious, seriously, seven, several, shall, she,should, shouldn’t, since, six, so, some, somebody, somehow, someone, something,sometime, sometimes, somewhat, somewhere, soon, sorry, specified, specify, specifying, ssaid, still, sub, such, sup, sure, t, t’s, take, taken, tell, tends, th, than, thank, thanks,thanx, that, that’s, thats, the, their, theirs, them, themselves, then, thence, there, there’s, thereafter, thereby, therefore, therein, theres, thereupon, these, they, they’d, they’ll,they’re, they’ve, think, third, this, thorough, thoroughly, those, though, three, through, throughout, thru, thus, to, together, too, took, toward, towards, tried, tries, truly, try,trying, twice, two, u, un, under, unfortunately, unless, unlikely, until, unto, up, upon, us,use, used, useful, uses, using, usually, uucp, v, value, various, very, via, viz, vs, w, want, wants, was, wasn’t, way, we, we’d, we’ll, we’re, we’ve, welcome, well, went, were,weren’t, what, what’s, whatever, when, whence, whenever, where, where’s, whereafter, whereas, whereby, wherein, whereupon, wherever, whether, which, while, whither, who,who’s, whoever, whole, whom, whose, why, will, willing, wish, with, within, without,won’t, wonder, would, would, wouldn’t, x, y, yes, yet, you, you’d, you’ll, you’re, you’ve, your, yours, yourself, yourselves, z, zero· Ceský stoplist : a, aby, abychom, abysme, ale, ani, asi, až, bez, bude, budou, byl, byla,bylo, byly, být, býval, bývali, bývalo, bývaly, chtít, což, do, dát, i, jak, jako, jakoby, jaké, jaký, je, jeho, jejich, jelikož, jen, jenom, jenž, jestliže, ješte, jež, jim, jimi, jiné, již,jsem, jsi, jsou, jste, já, k, každé, kde, kdo, kdy, když, ke, koho, komu, které, kterého,který, kterí, ku, lze, mezi, moci, možná, muset, my, mít, muj, na, nad, namísto, ne, nebo, nesvuj, než, nic, nikdo, náš, neco, o, od, ona, oni, ono, ony, ovšem, pak, po, pod, podle,pokud, pro, proti, proto, protože, prý, pred, pres, pri, pritom, pricemž, se, si, sice, snad,spíše, stát, svuj, sám, tady, tak, taková, také, tam, te, tedy, ten, tento, totiž, tvuj, ty, tím, treba, u, už, v, ve, velmi, vlastne, vy, však, vás, váš, vcera, více, vubec, vým, z, za, zda,ze, že, cemu, ci, cí, ríci· Anglické koncovky : ications, ication, iness, ness, ions, ings, ieth, iest, iers, ive, ion, ing, ies, ier, ied, est, ers, ens, th, st, rs, ly, es, er, en, ed, s, r, d· Ceské koncovky : a, ace, ach, al, am, ami, an, ant, ar, as, at, ata, atech, atum, aty, atum,atý, acka, ar, ba, ce, ch, cich, cký, cný, ctvo, cí, cích, dlo, e, e, ec, ech, eho, ejší, ek, em, emech, emem, emi, emu, emum, emy, enka, ent, ený, er, ete, etem, eti, ete, ež, ecek,ecka, ecko, ho, i, ice, ich, iho, ik, im, ima, imi, imu, ina, ince, inka, inko, inku, ionár,ista, it, ita, itelný, itán, itý, ivo, ište, ián, icce, icka, icko, icku, iér, k, ka, ko, ku, kum, ky, kyne, ku, kum, la, lý, m, ma, me, mi, mo, mu, na, nec, nice, nina, nout, ní, ník, ný, o,oba, och, oidní, or, ost, ot, ota, otina, ou, oun, ounce, ounko, ounku, our, ous, out, ouš,oucce, oucko, oucku, ova, ovaný, ovat, ove, ovec, ovi, ovina, ovitý, ovište, ovník, ovský, ová, ové, oví, ový, oš, se, si, ský, stvo, ství, t, ta, te, tech, tel, telný, tem, ti, tko, tu, tum,ty, tí, tum, u, ule, um, unka, uška, ve, vé, vý, y, ych, ym, yma, ymi, yne, ze, še, ši, á, ách, ák, ál, ám, án, ánský, árna, át, átko, ác, ácek, ár, c, cka, cný, cí, cík, é, ého, ém, émech,émem, émi, ému, émy, ému, émum, ér, écko, ér, e, emi, ený, et, ete, etem, eti, etí, í, ích,ího, ík, ím, íma, ími, ímu, ín, ínek, írka, íce, ícek, ícko, ír, r, u, um, ý, ých, ým, ýma, ými, ýn, ýš, ýr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..