JersyWoo > web business

Lost in the global village

Ebay funguje v češtině – ebay.cz

Únor 17th, 2010

V internetových novinách se píše, že by měli sputit českou verzi a přitom ji už spustili 😀 to jenom opisují od sebe zprávy neboje i ověřují?

Ebay aukce v češtině: www.ebay.cz

Leave a Reply