JersyWoo > web business

Lost in the global village

GoPay – TARGET_NOT_IDENTIFIED

Říjen 23rd, 2014

Hláška TARGET_NOT_IDENTIFIED se objevuje pokud máte špatné přístupové údaje nebo častěji při přepínání mezi testovacím a ostrým serverem.

Přepínání mezi servery (prostředími) naleznete v příkladových scriptech v „/gopay/config.php“.

1.) K identifikaci plateb slouží údaje GOID a SECURE_KEY, pro ostrý a testovací server jsou zcela odlišné.

2.) Severová identifikace pro testovací prostředí je „GopayConfig::init(GopayConfig::TEST);“ a pro ostré „GopayConfig::init(GopayConfig::PROD);

Leave a Reply