JersyWoo > web business

Lost in the global village

Mysql: poslední autoinkrement při insertu

Červen 1st, 2009

Dobrým zvykem je, aby každý záznam v databázi měl vlastní idetifikaci. Dělám to tak (a asi i většina datařů), že do každé tabulky přiřadím sloupeček „id(int)“ s hodnutou „auto_increment“. Při každém insertu do tabulky se záznamu přiřadí unikátní číselné id. Pro vazební tabulky mezi dvěma datovýma tabulkama potom stačí vložit akorát id záznamů. Aktuální id insertu se dá získat pomocí příkazu :
MySQL_Insert_id();.

Leave a Reply