JersyWoo > web business

Lost in the global village

XHTML 1.1 – kostra + hlavička

Srpen 31st, 2004

Podle standatdů W3C je kostra stejná jako v předešlých verzích. Hlavička musí obsahovat druh xml a určení xhtml a doctype. Musí se uvádět i druh kódování pokud je jiné než přednastavené utf-8 nebo utf-16.
Standartní kostra s hlavičkou

< ?xml version="1.0" encoding="win-1250"?>
< ! DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">


Název stránky


Prohlédněte si originální standartizační dokument

Leave a Reply